andorra andorra andorra andorra andorra andorra andorra andorra andorra andorra andorra

Cerca la teva propietat

 
 
 
 
propietats trobades

AVÍS LEGAL

Aquesta és una pàgina web que té per objecte atorgar a l'usuari una eina efectiva i fàcil d'usar per a la recerca de propietats a través de la Plataforma Internet www.buscat.ad i www.immobiliariabuscat.ad.

Aquesta pàgina té doncs per finalitat informar sobre els productes i serveis que ofereix l'empresa Buscat.

El contingut d'aquesta pàgina està format pels textos, les fotografies, els plànols, les promocions, els preus, els vídeos així com per totes les altres informacions que hi són incloses.

L'empresa Buscat és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial i d'imatge sobre el contingut d'aquesta pàgina. En conseqüència, queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l'ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit l'empresa Buscat. Qualsevol infracció al que es disposa anteriorment és considerat com una infracció als drets de propietat intel·lectual i industrial i d'imatge titularitat de l'empresa Buscat donant lloc a les responsabilitats que corresponguin.

L'empresa Buscat no es responsabilitza en cap cas de la veracitat del contingut publicat a la pàgina ja que aquest és proporcionat directament pels propietaris o empreses intermediàries, que són els únics responsables de la seva veracitat.

El contingut publicat a la pàgina no constitueix una oferta ni un document contractual i només es publica amb efectes merament informatiu pel què no suposa, en cap cas per part de l'usuari, l'inici d'una relació comercial o d'una obligació de contractar amb l'empresa Buscat.

Així mateix, l'empresa Buscat es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació de la pàgina, o de limitar el seu accés, o modificar els seus termes i condicions d'ús sense previ avís.

En relació als serveis computacionals proporcionats a través d'Internet, l'usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers, informació obtinguda a partir de l'ús d'aquest servei, tot alliberant l'empresa Buscat de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.